Project Description

Waterkrachtcentrale Doesburg

Een stuw in de rivier de Oude IJssel bij Doesburg schept de ideale voorwaarden voor een waterkrachtcentrale. Het debiet, ofwel de hoeveelheid water die de rivier per tijdseenheid transporteert, is genoeg om 500 huishoudens van stroom te voorzien. BT Projects neemt deel aan een consortium dat voor de bouw moet zorgen. Oplevering is naar verwachting in 2018.

Achtergrond

Het stadje Doesburg telt zo’n 12.500 inwoners. Nabij stroomt de rivier de Oude IJssel, een arm van de IJssel die op haar beurt eindigt in de Rijn.

Met het project Doesburg heeft Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) het initiatief genomen mee te werken aan de ontwikkeling van rivier-energie. Dit is het eerste project in een reeks projecten die de komende jaren worden uitgerold. Het project wordt gerealiseerd door het consortium met DeepwaterEnergy, Anacon, Pasman Motoren, Siemens, Team VRA, Renoble, Rescoop en BT Projects, na het winnen van de aanbesteding in 2014. Het projectteam heeft ervoor gekozen de installatie voor, met en door de inwoners van Doesburg te ontwikkelen. Daarvoor is de coöperatie WKC Doesburg opgericht, die eigenaar wordt van de installatie in de stuw.

Basis-informatie

Installatie
2 waterkrachtturbines van 5.0 meter breed

Output
2x 250 kW, 500 kW totaal
(500 huishoudens)

Planning
Oplevering: 2018

Energie-output

Deepwater-Energy (DWE) ontwikkelde de Oryon Watermill (OWM) naar een idee van founding partner Jaap Ory. Met de OWM wil DWE een betaalbare en visvriendelijke technologie bieden voor energie uit rivieren en getij. De simpele, maar robuuste constructie leidt tot lage bouw- en exploitatiekosten en zorgt zo voor een lage kostprijs (LCOE). Na het testen van diverse prototypen, onder meer bij Deltares en Marin, en ‘live’ in de Rijn bij Tolkamer en in Ulft, vormt de installatie in Doesburg een grootschalige demonstratie van de technologie.

De verwachte output van de waterkrachtcentrale is 500 kW, geleverd door twee ‘Oryon Watermill’ turbines van elk 250 kW – genoeg om 500 huishoudens te voorzien.

Visvriendelijke innovatie

De Oryon Watermill is de eerste van dit soort turbines om in een Nederlandse rivier te worden geplaatst; het innovatieve design laat alle vissen ongehinderd door. Diverse waterschappen hebben om die reden interesse getoond.

Demonstratieplatform

De waterkrachtcentrale zal na voltooiing een aanzienlijke meerwaarde hebben als demonstratieproject. Oryon Watermill toont graag het visvriendelijke, innovatieve ontwerp; het waterschap onderschrijft er de duurzame doelstellingen mee. Nationale, provinciale en gemeentelijke overheden zien uit naar de voltooiing van het project.

Tijdlijn

In december 2016 is de coöperatie opgericht. Oplevering staat gepland voor 2018.

Partners

Diverse partners nemen deel aan de Doesburg Energy Exploitation Committee:

 • Een consortium van BT Projects en Deepwater Energy (DWE) – projecteigenaar
 • DWE – leverancier van de turbines
 • Coöperatie WKC Doesburg – beoogd eigenaar van de installatie
 • Waterschap Rijn en IJssel – locatie-eigenaar
 • Siemens – generator
 • Pasman motoren – bouw
 • Renoble – subsidieadvies
 • Team TVA – communicatie
 • Anacon infra – projectleiding

Rol van BT Projects

BT Projects verzorgt de financiële begeleiding van het project:

 • Realiseren van de business case en het business plan
 • Realiseren van financiering
 • Performance verzekering (verzekerde output garantie)

Waterkrachtcentrala Doesburg

Wilt u meer informatie?

Neem contact op

Bekijk ook andere projecten: