Project Description

Tidal Technology Center
Grevelingendam

Na de voltooiing in 2019 zal Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) aan leveranciers van technologie in getijdenenergie de mogelijkheid bieden hun producten te testen, certificeren, valideren en demonstreren in een volledig ‘live’ getijdenomgeving. Ook zal TTC-GD voorzien in de demonstratie van 4 turbines met een totaal vermogen tussen 0.5 en 1.0 MWe energie.

Achtergrond

De markt voor oplossingen in ocean energy ontwikkelt zich in hoog tempo. Een wereldwijde vraag bestaat naar locaties waar leveranciers van technologie hun innovatieve producten kunnen testen, demonstreren en certificeren in een ‘live’ getijdenomgeving. De Grevelingendam met daarin de Flakkeese Spuisluis is deel van de Deltawerken, de Nederlandse stormvloedkering. Het is de ideale plek voor een centrum voor innovatie rond getijdenenergie: Tidal Technology Center Grevelingendam. BT Projects plant om deze ‘innovatieve infrastructuur’ in 2019 operationeel te hebben en daarmee mede een platform voor de ontwikkeling van de getijdenergie-industrie te creëren.

Basis-informatie

Installatie
3 testgoten, afmetingen 3.0 tot 10.5m breed, 5.75 meter diep

Certificering
Monitor en datalogsystemen
Verificatie en validatie

Demonstratie
4 turbines, 0.5-1.0 MWe

Output
2,5 MWe, ten behoeve van 2.000 huishoudens

Planning
Realisatie en ingebruikname in 2019

Download de bedrijfspresentatie

Bereikbaar vanaf de weg, kosteneffectief

Toegang tot TTC-GD is eenvoudig en ’24/7′ mogelijk vanaf de weg: ‘onshore tidal energy’. Er zijn geen dure offshore installatie- en exploitatiemiddelen nodig of beperkingen als gevolg van beperkingen die door weersfactoren worden opgelegd. Daardoor worden kosten bespaard en wordt vertraging in de ontwikkeling vermeden. Het is daarmee de perfecte oplossing voor de ontwikkelingsfase tussen testtanks in laboratoriumomgeving en offshore testsites.

Certificering

TTC-GD zal uitgebreide faciliteiten bieden voor onderzoek, metingen en datavergaring. We werken op dit moment met diverse betrokken instanties voor certificering en standaardisatie om een volwaardig centrum voor certificering in getijdenenergie te worden.

Onderzoeksplatform

TTC-GD bestaat uit (3) testgoten. Hierin kunnen getijdenturbines, watermolens en de bijbehorende componenten worden getest, gecertificeerd en gedemonstreerd . De locatie is daarnaast ideaal voor onderzoek in getijdenenergie: de impact ervan op morfologie (de structuur en vorm van planten en dieren), op stromingspatronen, de milieu-impact en vele andere variabelen. TTC-GD zal 4 demonstratieturbines aanschaffen en exploiteren; deze turbines kunnen beschikbaar gesteld worden aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Energie-opwekkking

Wanneer testgoten van TTC-GD niet door derden in gebruik zijn, wordt eigen energie opgewekt met 4 aan te schaffen demonstratieturbines van elk 0.5 tot 1 MWe.

Tijdlijn

TTC-GD wordt aangesloten op de reeds bestaande ‘Flakkeese Spuisluis’, wat een verkorte bouwtijd mogelijk maakt. De spuisluis wordt momenteel door Rijkswaterstaat volledig gerenoveerd waarna TTC-GD naar verwachting in 2018 zal starten met de bouw en operationeel zal zijn.

Opslagsystemen voor vraaggestuurde levering van elektriciteit: ‘Grevelingen on-Demand’

TTC-GD zal in de toekomst worden uitgebreid met diverse opslagsystemen teneinde een demonstratie te vormen voor stabiele en betrouwbare vraaggestuurde levering van elektriciteit. Systemen als waterbuffers, vliegwielen en batterijsystemen worden in beschouwing genomen. Ook wordt gekeken naar een combinatie / samenwerking met projecten in de regio op het gebied van Power-to-Gas en Power-to-Liquids. We noemen deze gestuurde levering van elektriciteit ‘Grevelingen on-Demand’.

    Volg ons op Facebook:

Werk in uitvoering

Photo’s © Dirk-Jan Gjeltema

Wilt u deelnemen in TTC-GD?

BT Projects nodigt geïnteresseerden uit om deel te nemen in Tidal Technology Center Grevelingendam.
Neemt u contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Bekijk ook andere projecten: