Project omschrijving

Brouwersdam Getijdenkwintet

De wereldberoemde Deltawerken vestigden in 1974 de Nederlandse reputatie als wereldwijde experts in watermanagement. Vandaag heeft de zeearm van de Grevelingen dringend zuurstof nodig en zijn we tegelijkertijd in de gelegenheid om het Nederlandse meesterschap over het water opnieuw te bevestigen met een wereldwijde primeur: een innovatieve demonstratieopstelling van technologieën in getijdenenergie in de Brouwersdam met een output van 100 MW – genoeg om 100.000 huishoudens te voorzien.

Achtergrond

De Brouwersdam is een belangrijke dam in de Deltawerken. Deze stormvloedkering werd in 1974 in gebruik genomen en maakte daarmee Nederland tot de ongekroonde koning van het watermanagement. Ondanks het aanzien van deze prestatie, deed de voltooiing van deze gesloten muur in de zee oftewel ‘blind blue barrier’ het zuurstofniveau in de erachter gelegen zeearm van de Grevelingen flink dalen. Onlangs oordeelde de Europese rechter dat de waterkwaliteit moet verbeteren; het opnieuw introduceren van getijdenstroom door middel van een doorlaat in de Brouwersdam wordt gezien als de beste oplossing.

De Nederlandse regering onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een installatie voor getijdenenergie in de te realiseren doorlaat. Een doortastend beleid hier kan de hernieuwde bevestiging van de Nederlandse reputatie in watermanagement betekenen. De conservatievere optie zou zijn een simpele opstelling van een enkele set conventionele turbines; wij geloven echter dat het internationale profiel van de Deltawerken reden is voor een meer innovatieve oplossing. Door meerdere technologieën in getijdenenergie naast elkaar op te stellen verenigen we de binnenlandse betrokken industrie in een bevestiging van het Nederlandse meesterschap.

foto-brouwersdam

Getijdenkwintet

BT Projects ijvert voor een opstelling van vier of vijf innovatieve technologieën in ocean energy naast elkaar. Dit Getijdenkwintet (of -kwartet) zou een grotere opvolger betekenen voor de reeds geplande Tidal Technology Center bij de Grevelingendam met een aantal array-type turbines. TTC-GD is echter primair een test-centrum, waar dit Getijdenkwintet primair een producent van energie zou zijn.

Demonstratieplatform

Een vijftal verschillende technologiën in getijdenenergie naast elkaar is een wereldprimeur van formaat. Nederland beschikt dan over een internationaal platform voor de live demonstratie van het beste in getijden-technologie dat de Nederlandse industrie te exporteren heeft. Bovendien zou ook de output de grootste ter wereld worden.

Energie-output

Als we de ontwikkeling van turbinetechnologie extrapoleren naar de voorziene voltooiing van de doorlaat, is het aannemelijk dat de voorziene oplossing in de Brouwersdam een productiecapaciteit van tot wel 100 MW mogelijk maakt – genoeg om 100.000 huishoudens van vernieuwbare energie te voorzien. Dergelijke output in getijdenenergie is in de wereld nog niet gerealiseerd.

Tijdlijn

Rijkswaterstaat heeft zich ten doel gesteld de doorlaat in de Brouwersdam in 2020 te realiseren. Dat geeft tot die tijd gelegenheid voor het innovatieve Getijdenkwintet te lobbyen.

foto-brouwersdam2

Meedoen in dit project ?

BT Projects nodigt geïnteresseerden uit om mee te doen.
Neemt u contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Bekijk ook andere projecten: