Organisatie en ambitie

De combinatie van een commerciële blik op ocean energy projecten met een solide business case en innovatieve, elegante oplossingen, leidt BT Projects tot vernieuwende projecten, zowel ter demonstratie als voor productie. De focus ligt op Europa, maar het potentiële speelveld omvat de wereld.

‘’Getijdenenergie is een altijd beschikbare en zeer voorspelbare vorm van duurzame energie, die juist daarom niet mag ontbreken in de mix van duurzame energiesystemen.’’

BT Projects is opgericht om een actieve rol te spelen in de commerciële ontwikkeling van ocean energy door het ontwikkelen van projecten die leveranciers van technologie, locatie-eigenaars en financiële partijen met elkaar verbinden.

Recente projecten:

Ambitie – impartial, informed & invested

BT Projects levert de verbinding tussen de partijen die daarvoor benodigd zijn: locatie-eigenaars, technologie-ontwikkelaars en investeerders. Via waterkracht, golf- en getijdenprojecten maken we duurzame energie-opwekking uit water mogelijk en commercieel interessant voor al deze partijen. Wij hanteren een commerciële aanpak van projecten via solide business cases, innovatieve doch degelijke financieringsconstructies en professioneel (project)management. Terzake kundig, betrokken en toch a priori onpartijdig kunnen wij de uiteenlopende belangen en inherente onzekerheid overbruggen: via weg van de minste weerstand naar een elegante, effectieve en kosten-efficiënte oplossing.

Professionele benadering, ontwikkelingsstrategieën

De markt voor oplossingen in getijden- en golfenergie staat op het punt commercieel te kunnen worden uitgerold. Ondersteuning van de technologieën is echter nodig voor de definitieve doorbraak. BT Projects levert de noodzakelijke ondersteuning op het gebied van techniek, product- en projectontwikkeling, ‘technical governance’, financiën en organisatie.

BT Projects is uw partner:

Impartial, informed en invested: onpartijdig, terzake kundig en betrokken:

Geïnteresseerd in onze aanpak?

Neem contact op