YESC staat voor Young Society Energy Challenge. Hoe komen we van de fossiele brandstoffen af? Hoe versnellen we de energietransitie in Zeeland? In het programma van omroep Zeeland gaan jongeren op zoek naar oorzaken en oplossingen voor ons huidige klimaatprobleem. In de uitzending YESC van dinsdag 1 oktober 2019 wordt uitgelegd dat je ook uit water kan je energie halen! Bij de Grevelingendam worden stroomgoten gebouwd waar straks grote getijdenturbines worden uitgetest. Op plekken waar zout en zoet water bij elkaar komen, zoals bij de Krammersluizen, kan “blauwe stroom” worden opgewekt. Zeeland heeft zout water in overvloed en zou veel profijt kunnen hebben van deze ontwikkeling. En: getijdenmolens zijn niets nieuws. We hebben ze in Zeeland al vanaf de Middeleeuwen.

Aflevering bekijken, klik hier.

YESC; de letters YESC staan voor ‘Young Energy Society Challenge’. Een prijsvraag bedacht door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Al vanaf zijn oprichting in 1769 schrijft het Genootschap prijsvragen uit. Na een lange pauze wordt deze traditie weer opgepakt en is er dit jaar, ter ere van het 250-jarig bestaan van het genootschap, op 15 juni een nieuwe prijsvraag van start gegaan: de YESC.

YESC daagt alle Zeeuwse jongeren uit om met creatieve oplossingen te komen voor de overstap naar duurzame energie in Zeeland. In de genootschapstraditie van breed kijken, vrij denken en probleemoplossend werken. De vroegere genootschappers combineerden techniek met andere wetenschappen om zo vrij en breed mogelijk te denken. De wens is dat de deelnemers aan de YESC dat nu ook doen.

Het lustrumjaar 2019 gebruikt het Zeeuws Genootschap om samen met partners uit alle Zeeuwse onderwijsgelederen het gevoel van urgentie rondom de energietransitie te versterken, en jongeren van alle leeftijden uit te dagen om met innovatieve en concrete oplossingen te komen. Dit met een Zeeuws-brede campagne, workshops voor docenten scholieren en studenten, innovatief onderwijsmateriaal en een jaar vol activiteiten die uitmonden in een groot festival op 12 december aanstaande.