24 april 2018
In aanloop naar het nieuwe Klimaatakkoord nam de voorzitter van de sectortafel Elektriciteit, de heer Kees Vendrik, afgelopen week bij de SER in Den Haag het visiedocument ‘Energie uit Waterkracht’ in ontvangst. Hij ontving die visie uit handen van Piet Ackermans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Energie uit Water (EWA), namens een groot aantal partijen die in deze sector werkzaam zijn, waaronder de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME). In de visie stelt de sector dat energieopwekking uit stromend water een beperkt, maar belangrijk onderdeel kan en zou moeten zijn van een betrouwbare en veilige levering van duurzame elektriciteit. Door de koppeling tussen waterbouw, waterbeheer en duurzame energieopwekking ontstaat tevens een interessant nieuw exportproduct voor Nederland in lijn van de historie van internationale waterbouwprojecten. Menno Broers van BT Projects was initiator en mede-auteur van de visie.

Op de foto van overhandiging: Kees Vendrik en Piet Ackermans
Op de foto v.l.n.r.: Marnix Mulder (EWA), Kees Vendrik (sectortafel Elektriciteit), Piet Ackermans (EWA), Menno Broers (BT Projects) en Hans van der Spek (FME).
Fotocredits: Frank van Beek Fotografie

Dit vindt u ook interessant: