Op donderdag 3 oktober vond de Waterbouwdag 2019 plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Het thema was “Naar circulair bouwen in water”. Immers, de bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor een derde van de CO2 uitstoot. Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, moet de bouwindustrie in 2050 maar liefst 77% minder CO2 uitstoten dan nu gebeurt. Deze enorme mondiale opgave heeft ook betrekking op de waterbouwsector. De vraag is dus hoe hieraan kan worden bijgedragen?

Één van de exposanten was Antea Group (zie foto), een ingenieurs- en adviesbureau dat al bijna 70 jaar later wereldwijd actief is. Christiaan Tenthof van Noorden, Technisch Manager Water, legt uit dat dit een uitdaging is waar ze bij Antea Group al op verschillende manieren hard aan werken. Onder andere door hun betrokkenheid bij het ontwerpen en de realisatie van het circulaire project Tidal Technology Center Grevelingendam. Met enige trots presenteert hij het technisch hoogstandje in wording, een centrum waarmee toekomstige water projecten middels onderzoek en ontwikkeling van circulaire technologieën zullen worden ondersteund.